/

Προσωπικό Παραγωγής

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε εργατικό προσωπικό για τη μόνιμη κάλυψη αναγκών παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

  • Εκτέλεση προγραμματισμένων ενεργειών τμήματος παραγωγής
  • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων, εργαλείων παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων
  • Οποιαδήποτε άλλη συναφής επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής μόνιμα ή προσωρινά

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Βιβλιάριο Υγείας Χειριστή Τροφίμων σε ισχύ
  • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις