/

Προσωπικό Παραγωγής

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε εργατικό προσωπικό για τη μόνιμη κάλυψη αναγκών παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

  • Συμμετοχή στη παραγωγική διαδικασία
  • Προετοιμασία υλών παραγωγής και υλικών συσκευασίας
  • Φορτοεκφόρτωση και οργάνωση αποθήκης και ψυκτικών θαλάμων.
  • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων και εργαλείων παραγωγής.
  • Άλλες εργασίες που θα ανατεθούν από τον υπεύθυνο παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Εργατικότητα και συνέπεια
  • Ομαδικότητα και υπευθυνότητα
  • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Σε περίπτωση επιλογής θα απαιτηθεί έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας (για χειριστές τροφίμων) πριν την πρόσληψη.