/

Τεχνικός - Συντηρητής

Σκύδρα, Greece

Αναζητούμε Τεχνικό - Συντηρητή εξοπλισμού


Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Επιτήρηση, επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού και τήρηση των διαδικασιών για την ορθή / καλή λειτουργία

 • Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, ελέγχου και βαθμονόμησης εξοπλισμού

 • Εντοπισμός, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής

 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών και περιορισμός του χρόνου διακοπής λειτουργίας της παραγωγής

 • Βελτιστοποίηση εξοπλισμού και διαδικασιών παραγωγής

 • Συμμετοχή στην κατασκευή / μετασκευή πάσης φύσεως μηχανών και μηχανισμών

 • Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας

 • Διασφάλιση αποδοτικής, εργονομικής, eco-friendly και οικονομικής σχεδίασης / λειτουργίας

 • Οποιαδήποτε άλλη συναφής επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τη διεύθυνση μόνιμα ή προσωρινάΑπαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΛ / ΙΕΚ / ΟΑΕΔ / Τεχνικής Σχολής  Μηχανολογικής / Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 • Δεξιότητες άμεσης επίλυσης προβλημάτων & λήψης αποφάσεων

 • Δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Δεξιότητες χρήσης Η/Υ

 • Ικανότητα στην εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, μεταλλικές κατασκευές)

 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Προϋπηρεσία σε συντήρηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων.

 • Τεχνική εμπειρία στην εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών με έμφαση στα συστήματα μετάδοσης κίνησης, αλυσομεταφορείς, ταινιόδρομοι, υδραυλικά συστήματα και συστήματα πεπιεσμένου αέρα

 • Καλή αντίληψη σε κατασκευαστικά θέματα

 • Γνώση Σχεδιαστικών προγραμμάτων (CAD)

 • Γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης εξοπλισμού

 • Γνώση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001)