Εταιρική Οργάνωση & Λειτουργία

Έ

Odoo image and text block

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Όλες οι εσωτερικές διαδικασίες υποστηρίζονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά μέσα από ένα προσαρμοσμένο σύστημα

Χρήση Διεθνών Προτύπων GS1

Σε όλες τις αποστολές μας ενσωματώνουμε κωδικούς Global Trade Item Number (GTIN) και Serial Shipping Container Code (SSCC) ενώ εκδίδουμε τις ετικέτες αποστολής σύμφωνα με τον οδηγό GS1 Standard International Logistics Label.

Odoo text and image block